Projekty UE w Szczecinku / rozwoj.szczecinek.pl

Dostawa kompleksowego systemu wypożyczania rowerów - Szczecinecki System Wypożyczalni Rowerów Miejskich - Komunikacja Miejska

Wartość projektu: 2 154 000,00 zł Wysokość dofinansowania: 1 830 900,00 zł

Opis projektu

Nazwa i numer projektu: RPZP.02.01.00-32-0006/16  „Dostawa kompleksowego systemu wypożyczania rowerów - Szczecinecki System Wypożyczalni Rowerów Miejskich (SWRM)”.

Źródło finansowania (w ramach jakiego programu, działania projekt był/jest realizowany):

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2012 - 2020

Oś Priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych

Wartość projektu

2 154 000,00 zł

Wysokość dofinansowania

1 830 900 zł

Okres realizacji:

od 02-10-2017 r.  do 31-03-2018 r.

Krótki opis

Projekt stanowi budowę nowego systemu wypożyczalni rowerów, uzupełniającego i komplementarnego do systemu transportu publ. w Szczecinku.

Elementy kompleksowej wypożyczalni rowerów miejskich:

  • 22 stacje rowerowe
  • 150 rowerów (w tym 5 tandemów, przeznaczonym dla użytku osób z niepełnosprawnościami wraz z osoba asystującą)
  • 1 oprogramowanie i system zarządzania wypożyczalnią
  • 1 Biuro Obsługi (BO) / Call Center

Wdrożenie projektu prowadzić będzie do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń uciążliwych oraz zwiększenia efektywności energetycznej szczecineckiego systemu transportowego.

Realizacja projektu w wybranym wariancie inwestycyjnym spowoduje :

  • ogólną poprawę stanu i jakości powietrza w analizowanym obszarze ,
  • poprawę jakości i dostępności usług świadczonych przez Komunikację Miejską Sp. z o.o. na rzecz komunikacji zbiorowej w Szczecinku,
  • możliwość ograniczenia spadku liczby osób korzystających z komunikacji miejskiej omawianego obszaru,
  • możliwość zmniejszenia liczby użytkowników indywidualnego transportu drogowego.

 

Projekty / Aktualności

Konkurs o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publiczne

Konkurs o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Zachodniopomorskiego rozstrzygnięty

Czytaj dalej Czytaj dalej

„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”

Przedmiotem Projektu jest utworzenie i odnowa terenów zieleni (parków, skwerów, alej) o łącznej powierzchni 86,82 ha, przy czym dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji Projektu to 14,5 ha. Powstaną nowe lub zostaną odnowione alejki, ścieżki, fontanny, ławki, stoliki, niewielkie place zabaw .

Czytaj dalej Czytaj dalej