Projekty UE w Szczecinku / rozwoj.szczecinek.pl

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39 kW na terenie kotłowni KR-I ul. Kołobrzeska w Szczecinku.

Wartość projektu: 181 263,73 zł Wysokość dofinansowania: 66 316,00 zł

Opis projektu

Oś priorytetowa 2 : Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 2.1: Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Nr umowy: RPZP.02.10.00-32-A111/16

Nazwa i numer projektu:

RPZP.02.10.00-32-A111/16-Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39 kW na terenie kotłowni KR-I ul. Kołobrzeska w Szczecinku.

Źródło finansowania (w ramach jakiego programu, działania projekt był/jest realizowany):

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 2 : Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 2.1: Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Wartość projektu:

181.263,73 zł 

Wysokość dofinansowania:

 66.316,00 zł

Okres realizacji:

23.01.2017 r – 10.02.2017 r.

Krótki opis

Infrastruktura elektroenergetyczna regulującą i przetwarzającą wyprodukowaną energię elektryczną na potrzeby własne przy produkcji energii cieplnej.

Instalacja składa się z następujących urządzeń:

Moduł fotowoltaiczny HSE60P260 polikrystaliczny 150 szt. Inverter SMA Sunny Tripower 20 000TL-30 2 szt. Rozdzielnica DC 2 szt.Rozdzielnica AC 2 szt. Okablowanie. Zestaw monitoringu, zarządzanie energią SMA Cluster Controler

Projekty / Aktualności

Konkurs o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publiczne

Konkurs o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Zachodniopomorskiego rozstrzygnięty

Czytaj dalej Czytaj dalej

„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”

Przedmiotem Projektu jest utworzenie i odnowa terenów zieleni (parków, skwerów, alej) o łącznej powierzchni 86,82 ha, przy czym dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji Projektu to 14,5 ha. Powstaną nowe lub zostaną odnowione alejki, ścieżki, fontanny, ławki, stoliki, niewielkie place zabaw .

Czytaj dalej Czytaj dalej