Projekty UE w Szczecinku / rozwoj.szczecinek.pl

Rozwój szczecineckiego produktu turystycznego poprzez budowę wielofunkcyjnego pomostu stałego na jeziorze Trzesiecko.

Wartość projektu: 1 811 388,24 zł Wysokość dofinansowania: 633 985,86 zł

Opis projektu:

Nazwa i numer projektu:

RPZP.04.09.00-32-4009/17 „Tytuł projektu Rozwój szczecineckiego produktu turystycznego poprzez budowę wielofunkcyjnego pomostu stałego na jeziorze Trzesiecko”

Źródło finansowania (w ramach jakiego programu, działania projekt był/jest realizowany):

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka

Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Wartość projektu:

1 811 388,24 zł

Wysokość dofinansowania:

633 985,86 zł

Okres realizacji:

od 15-03-2017 do 31-10-2018

Krótki opis:

Projekt polega na współtworzeniu produktu turystycznego, opartego na zasobach endogenicznych Miasta Szczecinek, poprzez:: - budowę pomostu stałego rekreacyjnego z możliwością cumowania jednostek pływających wraz z przyczółkami i tarasem widokowym - budowę 2 punktów cumowania — dalb - budowę ciągów pieszych o nawierzchni mineralnej z obrzeżami trawnikowymi - usytuowanie obiektów małej architektury – budowę zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej; - montaż systemu nawadniania trawników wodą z jeziora – wykonanie punktu czerpalnego wody powierzchniowej z jeziora dla systemu nawadniania trawników – uporządkowanie nawierzchni piaskowej istniejącej plaży - umocnienie fragmentu nabrzeża - usunięcie istniejących płyt betonowych chodnikowych i ułożenie kostki.

Projekty / Aktualności

Konkurs o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publiczne

Konkurs o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Zachodniopomorskiego rozstrzygnięty

Czytaj dalej Czytaj dalej

„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”

Przedmiotem Projektu jest utworzenie i odnowa terenów zieleni (parków, skwerów, alej) o łącznej powierzchni 86,82 ha, przy czym dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji Projektu to 14,5 ha. Powstaną nowe lub zostaną odnowione alejki, ścieżki, fontanny, ławki, stoliki, niewielkie place zabaw .

Czytaj dalej Czytaj dalej