Projekty UE w Szczecinku / rozwoj.szczecinek.pl

Rozwój szczecineckiego produktu turystycznego poprzez budowę wielofunkcyjnego pomostu stałego na jeziorze Trzesiecko.

Wartość projektu: 1 811 388,24 zł Wysokość dofinansowania: 633 985,86 zł

Opis projektu:

Nazwa i numer projektu:

RPZP.04.09.00-32-4009/17 „Tytuł projektu Rozwój szczecineckiego produktu turystycznego poprzez budowę wielofunkcyjnego pomostu stałego na jeziorze Trzesiecko”

Źródło finansowania (w ramach jakiego programu, działania projekt był/jest realizowany):

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka

Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Wartość projektu:

1 811 388,24 zł

Wysokość dofinansowania:

633 985,86 zł

Okres realizacji:

od 15-03-2017 do 31-10-2018

Krótki opis:

Projekt polega na współtworzeniu produktu turystycznego, opartego na zasobach endogenicznych Miasta Szczecinek, poprzez:: - budowę pomostu stałego rekreacyjnego z możliwością cumowania jednostek pływających wraz z przyczółkami i tarasem widokowym - budowę 2 punktów cumowania — dalb - budowę ciągów pieszych o nawierzchni mineralnej z obrzeżami trawnikowymi - usytuowanie obiektów małej architektury – budowę zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej; - montaż systemu nawadniania trawników wodą z jeziora – wykonanie punktu czerpalnego wody powierzchniowej z jeziora dla systemu nawadniania trawników – uporządkowanie nawierzchni piaskowej istniejącej plaży - umocnienie fragmentu nabrzeża - usunięcie istniejących płyt betonowych chodnikowych i ułożenie kostki.

Projekty / Aktualności

Uroczyste otwarcie pomostu

W sobotę 5 maja odbyło się uroczyste otwarcie pomostu przy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku.

Czytaj dalej Czytaj dalej

Zakończenie inwestycji

Dnia 30 marca podpisano odbiór końcowy inwestycji w ramach projektu „Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności”. Przedmiotem inwestycji była modernizacja 734 punktów oświetlenie miejskiego na 68 ulicach Szczecinka.

Czytaj dalej Czytaj dalej