Projekty UE w Szczecinku / rozwoj.szczecinek.pl

Gimnazjum nr 1 - Kursy językowe EFS

Wartość projektu: 172 431,28 Wysokość dofinansowania: 172 431,28

Nazwa i numer projektu

 2016-1-Pl01-KA101-023769 „ Włączanie społeczne uczniów I wyrównywanie ich szans edukacyjnych – najlepszym kapitałem na przyszłość”

 

Źródło finansowania (w ramach jakiego programu, działania projekt był/jest realizowany):

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej. Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowany z Europejskiego funduszu Społecznego

Wartość projektu;

172 431, 28 zł

Wysokość dofinansowania;

172 431,28 zł

Okres realizacji;

2016 - 2018

Krótki opis;

Projekt obejmuje 18 mobilności. Są to wyjazdy na kursy językowe jedno lub dwutygodniowe do Francji , Anglii, Irlandii, Hiszpanii, Austrii i na Maltę. Są to kursy podnoszące znajomość języka niemieckiego, angielskiego, francuskiego i hiszpańskiego Nauczyciele języków obcych uczestniczą  w kursach metodycznych, prowadzonych w języku niemieckim i angielskim

Projekty / Aktualności

Konkurs o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publiczne

Konkurs o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Zachodniopomorskiego rozstrzygnięty

Czytaj dalej Czytaj dalej

„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”

Przedmiotem Projektu jest utworzenie i odnowa terenów zieleni (parków, skwerów, alej) o łącznej powierzchni 86,82 ha, przy czym dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji Projektu to 14,5 ha. Powstaną nowe lub zostaną odnowione alejki, ścieżki, fontanny, ławki, stoliki, niewielkie place zabaw .

Czytaj dalej Czytaj dalej