Projekty UE w Szczecinku / rozwoj.szczecinek.pl

Gimnazjum nr 1 ERASMUS+

Wartość projektu: 28 070,00 EUR Wysokość dofinansowania: 28 070,00 EUR

Nazwa i numer projektu

2016-1-Pl01-KA219-026416 „ Here comes the Sun” 

Źródło finansowania (w ramach jakiego programu, działania projekt był/jest realizowany):

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu Erasmus +

Wartość projektu;

28 070,00 EUR

Wysokość dofinansowania;

28 070,00 EUR

Okres realizacji;

2016 - 2018

Krótki opis;

Projekt realizuje pięciu partnerów z Polski, Czech, Turcji, Hiszpanii, Włochy. Wspólpraca dotyczy wymiany informacji o odnawialnych źródłach energii ze wskazaniem na energię słoneczną. Tygodniowe pobyty delegacji 2 nauczycieli + 4 uczniów, w każdym z wymienionych krajów, dodatkowo działania na terenie macierzystej szkoły. Projektem objętych jest ok. 150 uczniów

Projekty / Aktualności

Konkurs o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publiczne

Konkurs o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Zachodniopomorskiego rozstrzygnięty

Czytaj dalej Czytaj dalej

„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”

Przedmiotem Projektu jest utworzenie i odnowa terenów zieleni (parków, skwerów, alej) o łącznej powierzchni 86,82 ha, przy czym dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji Projektu to 14,5 ha. Powstaną nowe lub zostaną odnowione alejki, ścieżki, fontanny, ławki, stoliki, niewielkie place zabaw .

Czytaj dalej Czytaj dalej