Projekty UE w Szczecinku / rozwoj.szczecinek.pl

Gimnazjum nr 1 Erasmus + 3

Wartość projektu: 100 000,00 zł Wysokość dofinansowania: 100 000,00 zł

Nazwa i numer projektu 

2016-1-ES01-KA201-025555 „ Wymiana najlepszych praktyk paszportem do ciągłości edukacji”

Źródło finansowania (w ramach jakiego programu, działania projekt był/jest realizowany):

Narodowa Agencja Erasmus + w Hiszpanii

Wartość projektu;

100 000, 00 zł

Wysokość dofinansowania;

100 000,00 zł

Okres realizacji;

2016 - 2018

Krótki opis;

Wymiana doświadczeń i informacji dotyczących absencji uczniów oraz wczesnego kończenia edukacji mająca zaowocować stworzeniem szkoleń dla nauczycieli, rodziców i uczniów. szkolenia te mają na celu wyposażenie nauczycieli w narzędzia uatrakcyjniające zajęcia lekcyjne, motywowanie uczniów do chodzenia do szkoły oraz zachęcanie rodziców do włączenia się w proces edukacji

Projekty / Aktualności

Konkurs o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publiczne

Konkurs o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Zachodniopomorskiego rozstrzygnięty

Czytaj dalej Czytaj dalej

„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”

Przedmiotem Projektu jest utworzenie i odnowa terenów zieleni (parków, skwerów, alej) o łącznej powierzchni 86,82 ha, przy czym dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji Projektu to 14,5 ha. Powstaną nowe lub zostaną odnowione alejki, ścieżki, fontanny, ławki, stoliki, niewielkie place zabaw .

Czytaj dalej Czytaj dalej