Projekty UE w Szczecinku / rozwoj.szczecinek.pl

Uzupełnienie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy i szkół w mieście Szczecinek

Wartość projektu: 3 483 072,08 zł Wysokość dofinansowania: 1 584 180,70 zł

Opis projektu

Nazwa i numer projektu: RPZP.02.04.00-32-0002/16 „Uzupełnienie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy i szkół w mieście Szczecinek”

Źródło finansowania (w ramach jakiego programu, działania projekt był/jest realizowany):

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020

Oś Priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych

Wartość projektu

3 483 072,08 zł

Wysokość dofinansowania

1 584 180,70 zł

Okres realizacji:

od 01-02-2017 do 31-12-2018

Krótki opis

Projekt „Uzupełnienie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy i szkół w mieście Szczecinek” swoim zakresem obejmuje budowę 7,022 km dróg rowerowych, które uzupełnią i połączą aktualnie istniejącą infrastrukturę rowerową na terenie Miasta Szczecinek. Ponadto na dwóch odcinkach dróg zostanie wykonane niezbędne oświetlenie. Projektowane drogi rowerowe będą miały szerokość dostosowaną do możliwości, jakie stwarza dana lokalizacja oraz do zdiagnozowanego zapotrzebowania na danym odcinku. Infrastruktura zostanie wykonana z materiałów najwyższej jakości, zapewniając użytkownikom wysoką jakość oraz poziom bezpieczeństwa. Nawierzchnia wykonana zostanie z kostki brukowej betonowej bez fazy, co zapewni odpowiednią trwałość wybudowanych dróg rowerowych. W związku z koniecznością zapewnienia oświetlenia na dwóch projektowanych odcinkach, planuje się wykonanie oświetlenia LED. Dobór technologii wykonania infrastruktury oraz decyzję o jej lokalizacji podjęto po uwzględnieniu czynników społeczno-gospodarczych: - lokalizacje szkół, miejsc pracy, ośrodków gospodarczych oraz punktów handlowo-usługowych, - niedogodności związanych z obecnym brakiem infrastruktury rowerowej, - możliwości dofinansowania przedsięwzięcia z budżetu miasta, - kosztów zakupu materiałów i wykonania infrastruktury z wykorzystaniem wybranej technologii, - oczekiwań i potrzeb lokalnej społeczności. Tym samym po uwzględnieniu wszystkich przedstawionych czynników zdecydowano o wyborze do realizacji łącznie 13 odcinków dróg rowerowych, które zostaną wykonane w technologii tradycyjnej zapewniającej szybką realizację prac, wysoką odporność na warunki zewnętrzne, trwałość i estetykę. Wdrożenie projektu można zakwalifikować, jako działania mające wpływ na zwiększenie atrakcyjności transportu drogowego przy zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań komunikacyjnych. Planowana inwestycja w zakresie „czystego” transportu miejskiego będzie przyczyniać się do ograniczenia emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń.

Projekty / Aktualności

Konkurs o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publiczne

Konkurs o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Zachodniopomorskiego rozstrzygnięty

Czytaj dalej Czytaj dalej

„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”

Przedmiotem Projektu jest utworzenie i odnowa terenów zieleni (parków, skwerów, alej) o łącznej powierzchni 86,82 ha, przy czym dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji Projektu to 14,5 ha. Powstaną nowe lub zostaną odnowione alejki, ścieżki, fontanny, ławki, stoliki, niewielkie place zabaw .

Czytaj dalej Czytaj dalej