Projekty UE w Szczecinku / rozwoj.szczecinek.pl

Odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnień - przetarg

Wartość projektu: Wysokość dofinansowania:

Już 31 sierpnia upływa termin składania ofert w przetargu na wykonanie i oddanie zgodnie z projektem budowlanym obiektu  zabytkowej wieży ciśnień na obserwatorium astronomiczne wraz z planetarium w Szczecinku. Miasto ubiega sie o dofinansowanie tego zadania w projekcie  „Odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnień z adaptacją obiektu na obserwatorium astronomiczne wraz z planetarium” w ramach Działania 4.1 Dziedzictwo kulturowe, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Termin rozstrzygnięcia konkursu przewidywany jest na listopad 2017.

Projekty / Aktualności

Konkurs o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publiczne

Konkurs o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Zachodniopomorskiego rozstrzygnięty

Czytaj dalej Czytaj dalej

„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”

Przedmiotem Projektu jest utworzenie i odnowa terenów zieleni (parków, skwerów, alej) o łącznej powierzchni 86,82 ha, przy czym dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji Projektu to 14,5 ha. Powstaną nowe lub zostaną odnowione alejki, ścieżki, fontanny, ławki, stoliki, niewielkie place zabaw .

Czytaj dalej Czytaj dalej