Projekty UE w Szczecinku / rozwoj.szczecinek.pl

Elektryczne autobusy firmy URSUS - jedna oferta w przetargu.

Wartość projektu: Wysokość dofinansowania:

Komunikacja Miejska w Szczecinku kilka tygodni temu ogłosiła kolejny, drugi przetarg na zakup autobusów elektrycznych w ramach projektu RPZP.02.01.00-32-0012/16  „Zakup 10 sztuk miejskich autobusów elektrycznych  niskopodłogowych wraz z budową stacji ładowania autobusów elektrycznych w Szczecinku”

Wpłynęła jedna oferta, którą złożyła firma Ursus. Opiewa ona na kwotę 18 mln 926 tys. zł netto. Ta propozycja cenowa mieści się w planowanym przedziale cenowym który można przeznaczyć na zakup tych autobusów.

Teraz do pracy siada komisja, która musi wszystko sprawdzić, a następnie przedstawić swoje wnioski dyrektorowi zarządu. Ten z kolei podejmie decyzję o wyłonieniu oferty i zawarciu umowy.
Dostawy mają się zakończyć w ciągu 9 miesięcy od dnia podpisania umowy ze zwycięzcą przetargu.

Projekty / Aktualności

Konkurs o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publiczne

Konkurs o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Zachodniopomorskiego rozstrzygnięty

Czytaj dalej Czytaj dalej

„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”

Przedmiotem Projektu jest utworzenie i odnowa terenów zieleni (parków, skwerów, alej) o łącznej powierzchni 86,82 ha, przy czym dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji Projektu to 14,5 ha. Powstaną nowe lub zostaną odnowione alejki, ścieżki, fontanny, ławki, stoliki, niewielkie place zabaw .

Czytaj dalej Czytaj dalej