Projekty UE w Szczecinku / rozwoj.szczecinek.pl
Zwiń

Nowa
Perspektywa
UE 2014 – 2020
– nowe możliwości.

Czytaj dalej Czytaj dalej W latach 2006-2014 Miasto Szczecinek wydatkowało na rozwój kwotę ponad
246 000 000 zł. W ramach środków własnych, dotacji z Unii Europejskiej i funduszy krajowych wykonano szereg inwestycji w sferze infrastruktury technicznej i społecznej miasta.

Nowa perspektywa finansowa przyniosła nowe zasady finansowania zadań inwestycyjnych JST. Jedną z podstawowych form interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 stał się Kontrakt Samorządowy, zawierany w formie umowy pomiędzy samorządem województwa a reprezentacją samorządów, na wykonanie zadań priorytetowych dla danego obszaru.

Kontrakt Samorządowy dla Powiatu Szczecineckiego został podpisany 25 kwietnia 2016 roku. Przystąpiło do niego siedem jednostek samorządu terytorialnego:
Miasto Szczecinek (lider kontraktu), Miasto Barwice, Miasto i Gmina Biały Bór, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Grzmiąca, Gmina Szczecinek i Powiat Szczecinecki, aplikując z sukcesem o projekty priorytetowe o wartości ponad 23 240 198 zł.

Szczecinek uzyskał 7 678 652,07 zł dofinansowania na realizację trzech priorytetowych inwestycji podnoszących jakość infrastruktury miejskiej:

  • "Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności"
  • "Uzupełnienie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy i szkół w mieście Szczecinek"
  • "Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku"
Poza kontraktem, beneficjenci mogą także uzyskać dofinansowanie, biorąc udział w konkursach ogłaszanych przez Zarząd Województwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz pięciu krajowych programów operacyjnych. Miasto Szczecinek jak i jednostki i spółki mu podległe, korzystają ze wszystkich źródeł środków unijnych, aby uczynić nasze miasto jeszcze bardziej przyjaznym dla mieszkańców i interesującym dla inwestorów.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami najważniejszych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w bieżącym budżecie Unii Europejskiej przez Miasto i jednostki mu podległe do roku 2020.

Projekty / Aktualności

Konkurs o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publiczne

Konkurs o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Zachodniopomorskiego rozstrzygnięty

Czytaj dalej Czytaj dalej

Uroczyste otwarcie pomostu

W sobotę 5 maja odbyło się uroczyste otwarcie pomostu przy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku.

Czytaj dalej Czytaj dalej

Zakończenie inwestycji

Dnia 30 marca podpisano odbiór końcowy inwestycji w ramach projektu „Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności”. Przedmiotem inwestycji była modernizacja 734 punktów oświetlenie miejskiego na 68 ulicach Szczecinka.

Czytaj dalej Czytaj dalej

„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”

Przedmiotem Projektu jest utworzenie i odnowa terenów zieleni (parków, skwerów, alej) o łącznej powierzchni 86,82 ha, przy czym dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji Projektu to 14,5 ha. Powstaną nowe lub zostaną odnowione alejki, ścieżki, fontanny, ławki, stoliki, niewielkie place zabaw .

Czytaj dalej Czytaj dalej